progeCAD 2019 Professional

Objavljena je nova verzija najbolje AutoCAD alternative - progeCAD 2019 Profesional.

Nova verzija donosi sledeće izmene i mogućnosti:

 

Performanse

 • Unapređeno je vreme pokretanja
 • Unapređene su performanse pri radu sa XREF-ovima.
 • Unapređeno je privlačenje prilikom rada sa podlogama.
 • Unapređene su performanse prilikom rada sa velikim crtežima u prostoru modela prilikom selektovanja zone štampe.
 • Dodata je nova mašina za 3D PDF konverziju.
   

Probajte progeCAD 2019 Professional

 

Kupite progeCAD 2019 Professional


progesoft sajt Posetite zvaničan progeCAD Srbija sajt


Korisnički interfejs

 • Dodata je optimizacija za 4K ekrane.
 • Redizajnirani su meniji
 • Omogućeno je uređivanje i uvoz/izvoz menija, traka alatki, prečica i alijasa iz .cui datoteka. Uvoz/izvoz alijasa iz/u .pgp datoteke.
 • Edit and Import/Export of Menu, Toolbars, Ribbons, Application Buttons, keyboard shortcuts and aliases from .cui files. Import/Export of aliases from .pgp files.
  https://www.youtube.com/watch?v=cfBUOxUFEH0
 • Optimizovan je pikaz komandi i menija u Ribbon trakama
 • Unapređen je dijalog za uvoz blokova sa pregledom.
 • Moguće je definisati različite načine prikaza končanice u 2D i 3D prostoru.
 • Viewport kontrole omogućavaju intuitivniji način prilagođavanja pogleda i stilova prikaza.
 • Novi CUI Editor omogućava lakše prilagođavanje korisničkog interfejsa.
 • AUTOSEZ je novi alat za automatizovano kreiranje profila površine (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost)
 • SLOPE je alat za jednostavno kreiranje nagiba terena (Topographic Sections - AutoCAD® Civil 3D mogućnost).
 • Brza triangulacija razbacanih oblaka tačaka. Kreiranje TIN površina od tačaka iz oblaka tačaka. AUTOSEZ komanda može biti primenjena na ove površine.
 • Numerisanje markera uz uz automatizaciju prikaza brojeva ili slova.
 • Ukupna dužina ili površina - prikaz ukupne dužine odabranih objekata u okviru palete osobina.
 • AIDIMFLIPARROW komanda okreće pravac strelice kota.
 • Prilagođavanje margina pri štampi (nulta margina)
 • Moguće je definisati kolornu šemu za uvezen oblak tačaka.
 • ESNAP podrška za oblak tačaka.
 • Sortiranje izvezenih podataka iz atributa.
 • Podrška za BetterWMF Integration ( https://www.furix.com/betterwmf), koja rešava problem prilikom kopiranja crteža u programe poput Microsoft Word-a.
 • Nova SENDTOSKYPE komanda omogućava slanje DWG crteža koji sadrži samo odabrane objekte preko Skype-a.
 • Napredni Copy&Paste omogućava kopiranje i lepljenje odabranih CAD objekata u aplikacije poput Explorer-a ili programa za čet (Telegram i sl.).

Uvoz/izvoz formata

Moguć je uvoz sledećih formata:

 • STEP and IGES
 • Maya .RGT
 • Wavefront .OBJ
 • 3D Studio file .3DS
 • LightWave .LWO
 • IFC (Underlays)
 • Kačenje IFC podloga.
 • IFCPANE komanda omoguća otvaranje Objects categories panela u cilju kotrole vidljivosti. Jednom kada je IFC podloga uvežena, prilikom crtanja je moguće privlačenje na njene objekte ili je moguće njeno razbijanje na standardne CAD objekte.
 • Google Earthfile .KMZ
 • Unapređen ESRI Shape (.shp) import. Base Elevation (inicijalna Z vrednost) može biti predefinisana.
 • Pointcloud .LAS (kao CAD tačke)
 • Pointcloud .XYZ (kao CAD tačke)
 • Stereo Lithography datoteka .STL
 • Virtual Reality Modeling Languagefile .VRML

Moguć je izvoz u sledeće formate:

 • STEP and IGES
 • Wavefront .OBJ
 • Maya .MA
 • LightWave .LWO

Express tools

Dodati su novi Express alati:

 • GETSEL selektuje objekte na osnovu sloja ili tipa objekta.
 • BSCALE skaliraja reference blokova relativno u odnosu na tačku unosa.
 • GATTE zamenjuje sve vrednosti sa istim tag imenom atributa u svim odabranim blokovima.
 • QLATTACH pridružuje pokazivačku liniju odabranom mtext, tolerance objektu ili bloku.
 • DIMDISASSOCIATE uklanja asocijativnost odabranih kota.
 • PREFIXSUFFIX dodaje prefiks ili sufix odabranom tekstu.

Razna unapređenja

 • Prilikom odabira oblasti štampe se prikazuje prethodna oblast štampe.
 • Unapređen je interfejs za upravljanje spoljnim referencama (DWG, DGN, DWF, PDF, PointClouds, Images).
 • Uređivanje teksta podržava definisanje razmaka redova, liste i poravnanje paragrafa.
 • Dodata je nova Filter komanta sa dijalogom (‘_FILTER).
 • Omogućeno je pretraživanje datoteka u okviru Open komande.
 • PUBLISH komsanda ima redizajniran dijalog. Sada je moguće publikovati crteže koristeći PDF štampač.
 • HATCHTOBACK komanda pomera šrafure u pozadinu.
 • Quick Access traka alatki poseduje više opcija.
 • Unapređen je AutoComplete.
 • Nove ili ažurirane komande : BLIPSIZE, IFCOSNAP, MLEADERSCALE, SELECTSIMILARMODE, SNAPSIZE, UOSNAP DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.