Nova V-Ray Next i SketchUp/Rhino akcija

U toku je promotivna akciju za nabavku paketa - V-Ray Next+SketchUp 2020 ili i V-Ray Next+Rhino.

Tokom ove akcije možete da kupite sledeće komplete uz značajne popuste:

  • V-Ray NEXT + SketchUp trajne licence - popust 297 €
  • V-Ray NEXT + SketchUp godišnje licence - popust 120 €
  • V-Ray NEXT + Rhino trajne licence - popust 206 €.

Promotivni period traje od 1.3.2020.

Kupite V-Ray Next + SketchUp/Rhino komplet i uštedite >>