Besplatan CP-Symbols Suite 365 uz progeCAD 2024 Professional
Featured

Besplatan CP-Symbols Suite 365 uz progeCAD 2024 Professional

Prvih 50 kupaca programa progeCAD 2024 Professional, kao poklon dobija godišnju pretplatu na CP-Symbols Suite 365 Lite!

Kupite progeCAD i dobijte CP-Symbols Suite 365 1Y

CP-Symbols Suite 365 Lite je biblioteka simbola i blokova prema ISO i DIN standardima, koja se povezuje sa CAD-om i omogućava svojim korisnicima da lakše i brže rade na projektima.

Zajedno sa CP-Symbols Suite paketom, svaki korisnik dobija i 30 dana potpuno funkcionalan CADprofi dodatak za CAD!

CP-Symbols Suite je sastavni deo CADprofi dodatka za pogeCAD (ili AutoCAD, GstarCAD, ZwCAD, BricsCAD ) i sastoji se od 4 sekcije:image18 695

 • CP-Symbols Architectural
 • CP-Symbols Mechanical
 • CP-Symbols HVAC & Piping
 • CP-Symbols Electrical

CP-Symbols Architectural

CP-Symbols Architectural sadrži biblioteku simbola i standardnih objekata koji se koriste u arhitektonskom projektovanju:

 • Stolarija - biblioteka uključuje najvažnije građevinske elemente (prozore i vrata) koji se koriste u crtanju osnova i preseka;
 • Unutrašnjost - biblioteka sadrži blokove nameštaja, posuđe, kućanske aparate, odvode i druge;
 • Oznake - biblioteka uključuje najvažnije oznake koje se koriste u arhitektonskim crtežima, uključujući: oznake prostorija, oznake stolarije itd;
 • Sigurnost i evakuacija - biblioteka sadrži simbole koji se koriste na planovima evakuacije i simbole zdravlja i sigurnosti;
 • Dijagrami i šeme - simboli za upotrebu u industrijskim blok šemama.

CP-Symbols Mechanical

CP-Symbols Mechanical sadrži biblioteku simbola i standardnih objekata koji se koriste u mašinskom projektovanju:

 • Biblioteka standardizovanih delova poput šrafova, podloški, matica, itd;
 • Biblioteka čeličnih profila;
 • Biblioteka oznaka uključuje osnovne oznake koje se koriste u crtežima;
 • Biblioteka simbola za hidrauliku i pneumatiku;
 • Simboli za dijagrame i sheme za upotrebu u industrijskim blok šemama;

CP-Symbols HVAC & Piping

CP-Symbols HVAC & Piping uključuje osnovnu biblioteku simbola i standardizovanih elemenata koji se koriste u KGH (grejanje, ventilacija i klimatizacija) i Piping (cevovodni) projektima:

 • Opšti simboli - biblioteka uključuje najvažnije simbole koji se koriste u instalacijama za grejanje, vodu, kanalizaciju, zaštiti od požara i drugim tehnološkim instalacijama.
 • Industrijski sistemi - biblioteka sadrži najvažnije simbole koji se koriste u shemama industrijskih instalacija i shemama P&ID.
 • Objekti - biblioteka uključuje sanitarnu opremu, radijatore i druge objekte koji se koriste u planovima i dijagramima.
 • Ventilacija - biblioteka sadrži bazu osnovnih simbola koji se koriste u instalacijama za ventilaciju i klimatizaciju prema standardima PN i DIN.
 • Dijagrami i sheme - simboli za upotrebu u industrijskim blok šemama.

CP-Symbols Electrical

CP-Symbols Electrical uključuje biblioteke simbola i objekata koji se koriste u projektima električnih instalacija:

 • IEC, NFPA - biblioteka uključuje simbole koji su pripremljeni u skladu sa standardima EN60617 i NFPA79.
 • Planovi - biblioteka sadrži simbole električnih instalacija koji se koriste na arhitektonskim planovima.
 • Shema - biblioteka uključuje simbole koji se koriste na različitim shemama, uključujući instalacije struje, niskonaponske instalacije, telekomunikacije i druge.
 • Osvetljenje - biblioteka sadrži bazu podataka o osvetljenju.
 • Dijagrami i sheme - simboli za upotrebu u industrijskim blok šemama.

CP-Symbols i CADprofi 2024 su usklađeni sa najnovijim CAD programima, zaključno sa programima: AutoCAD 2024, Ares komandeer 2024, ARES Mechanical 2024, AviCAD 2024, BricsCAD 2024, CADdirect 2024, CADian 2023, GstarCAD 2024, CMS IntelliCAD 11.1, INTELLICAD 2023, INTERsoft, progeCAD 2024 i  ZWCAD2024. CADprofi 2024 trenutno radi sa osnovnim CAD programima uključujući: AutoCAD (od verzije 2004), BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES komandeer Edition itd.