logo za fb.jpg

Preduzeće „LIMIS“ d.o.o. je osnovano 2002. godine u Rumi.

Vlasnik preduzeća je Milan Lukić, dipl.inž.građ.

Diplomirao je 1981. godine na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu .

Radno iskustvo je stekao kroz rad na sledećim poslovima:

 • 1982÷1990. GRO „NOVOGRADNjA“, Ruma – šef gradilišta
 • 1990÷1992. PIP „AGRORUMA“, Ruma – direktor sektora za održavanje
 • 1992÷1997. GRO „NOVOGRADNjA“, Ruma – tehnički direktor
 • 1997÷2002. „INGRAP-GRADNjA“ DOO, Ruma – šef operative
Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje, legalizacije objekata, adaptacije i izrada elaborata energetske efikasnosti i energetskih pasoša. Takođe vršimo i nadzor, procene, veštačenja i savetovanja.

Pored tih delatnosti bavimo se i distribucijom CAD programa kompanija progeCAD, Nanosoft, Graphisoft, Autodesk, CADprofi, Trimble, Abvent, Digital Media kao i konsaltingom iz oblasti primene programskih paketa namenjenih građevinskim i arhitektonskim biroima.


Veljka Dugoševića 89
22400 Ruma, Srbija
Tel: +381 22 478 514
Tel: +381 22 210 13 22
Faks: +381 22 478 514

Matični broj: 201 45 477
PIB: 104 326 503
Broj računa: 325-9500600004908-70

Direktor preduzeća je mr Igor Lukić, dipl.inž.građ.

Diplomirao je 2005. godine na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

2014. godine je, kao stipendista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) fondacije, na Građevinskom fakultetu u Beogradu odbranio magistarski rad sa temom: DUCTILITY OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE WITH NATURAL AND RECYCLED AGGREGATE u okviru međunarodnog kursa „Computational Engineering“.

Radno iskustvo je stekao kroz rad na sledećim poslovima:

 • 2006÷2009. „LIMIS“ doo, Ruma – projektant
 • 2008÷ 2018. „Lukić Projekt", Ruma.
 • 2018÷          „LIMIS“ doo, Ruma – direktor, projektant

Spoljni saradnici:

Konstrukcija:

 • dr Ivan Lukić, dipl.inž.građ.
 • Kašić Zoran, dipl.inž.građ.
 • Mirko Mikolaci, dipl.inž.građ.

Arhitektura:

 • Luka Lukić, dipl.inž.arh.
 • Dragomir Ognjanović, dipl.inž.arh.
 • Branislav Stankoviće, inž. arh.

Elektro:

 • Radoslav Subašić, dipl.inž.el.
 • Andrija Rakoš, dipl.inž.el.

Mašinstvo:

 • Josip Sobol, dipl.inž.maš.
 • Darko Černopiski, dipl.inž.maš.

Biro LIMIS Vam nudi usluge projektovanja koje predstavlja kombinaciju Vaših ideja, želja i našeg iskustva, a u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. više o tome...

Osnovne delatnosti biroa LIMIS su:

Spremili smo Vam kratak pregled dokumentacije koju klijenti treba da pribave kada se odluče da krenu sa izgradnjom, odnosno izradom projekta.

eekuca.png30. septembra 2012. godine su na snagu stupili pravilnici o energetskoj efikasnosti zgrada . Prema ovim pravilnicima je utvrđena obaveza da je Elaborat energetske efikasnosti sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

 

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada se primenjuje na:

 • izgradnju novih zgrada;
 • rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada;
 • rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara;
 • zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koje se prodaju ili daju u zakup.thermal-images.jpg

Za ove objekte je neophodna izrada Elaborata energetske efikasnosti, odnosno za ove objekte će biti, nakon završetka izgradnje objekta i nakon završetka energetskog pregleda zgrade biti izdat Energetski pasoš.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na sledeće objekte:

 • zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola
 • zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole, kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove
 • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju
 • zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone

i za te objekte nije potrebna izrada elaborata energetske efikasnosti.

Šta je...

Elaborat energetske efikasnosti je elaborat koji obuhvata proračune, tekst i crteže, izrađen u skladu sa ovim pravilnikom i sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. 
Saznajte više... 

Energetski pasoš je dokument koji sadrži obračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade i ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada, a izdaje ga ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje a o energetskim svojstvima objekata.
Saznajte više... 

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu toplotnih karakteristika i energetskih sistema sa ciljem utvrđivanja efikasnosti ili neefikasnosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Detaljan pregled korišćenih termina možete videti na ovoj strani.

U našoj ponudi možete naći sledeće programe:

CAD opšte namene

3D CAD/BIM

Render

Ostali programi

proge dugme
allplan dugme
thea render dugme
windows dugme
nanocad dugme
archicad dugme
artlantis dugme
office dugme
autocad dugme
archline dugme
lumion dugme
nitro dugme
cadprofi dugme
rhino dugme
vray dugme
nitro dugme
 
sketchup dugme
 
NOD dugme