SktechUp Pro

Naslovna blog
 

Testirajte SketchUp Pro 2023      Kupite SketchUp Pro 2023      Kontaktirajte nas

Predstavljamo Vam novu verziju popularne platforme za 3D modelovanje namenjenu arhitektama, inženjerima, dizajnerima, kao i članovima globalne kreativne zajednice:

SK2023

koja donosi brojna poboljšanja koja će vam olakšati rad na sa komplikovanim modelima, omogućiti Vam da efikasnije i bolje odradite projekat i prikažete ga klijentu. 

Pre nego što pređemo na važnije novine u verziji 2023, predstavićemo našu najnoviju figuru, ili figure - Heder i Lili! Od pravljenja sira do penjanja po ledu do spasavanja divljih mačaka, nema mnogo toga sa čime Heder ne može da se nosi. Ako to nije dovoljno, ona je takođe viši softverski inženjer ovde u SketchUp-u i imala je značajnu ulogu u ažuriranjima za 2023. Saznajte više o našoj najnovijoj figuri.

SU2023 2023Launch Channel Blog ScaleFigure

Neke od najvažnijih novina u verziji 2023 su:

Poboljšanje performansi

Jedno od najznačajnijih ažuriranja u programu SketchUp 2023 su njegove poboljšane performanse. Softver sada koristi najnovije hardverske i softverske tehnologije da obezbedi brže prikazivanje, glatkiju navigaciju i efikasnije tokove posla. SketchUp 2023 sada podržava multi-threading, što mu omogućava da koristi više CPU jezgara za brže prikazivanje i obradu. Takođe ima poboljšanu grafičku obradu, što rezultira glatkom i brzom navigacijom u velikim modelima.

Novi Flip alat

Oslobodite se nagađanja o tome kako će Flip alat odraditi transformaciju - potpuno novi alat Flip ima mogućnost da unapred prikaže položaj objekta koji se "flipuje". Previzualizujte ravan na kojoj želite da okrenete svoj izbor, a zatim pređite kursorom preko crvene, zelene ili plave ravni da biste potvrdili ispravnu orijentaciju. Klikni da okreneš! Manje klikova i poništavanja znači da više svoje dragocene energije možete da usmerite na razvijanje simetričnog odnosa, njegovu procenu i modifikaciju. Okrenite svoj model i on bi mogao da promeni i vašu kreativnu perspektivu.

Profesionalni savet: Želite da brzo postavite kopije objekta u ogledalu ili simetrično orijentisane kopije? Prebacite alatku Flip da biste aktivirali režim kopiranja i preokrenućete kopiju koja je simetrična vašem izboru. Koristite alat da izrazite holističku viziju zasnovanu na jednoj komponenti koja se ponavlja.

Revit importer

Revit Importer će omogućiti korisnicima SketchUp-a da efikasnije sarađuju sa kooperantima u projektu koji koriste Revit. Revit Importer čuva strukture modela između oba alata. Prebacivanje Revit modela u SketchUp-ovo 3D okruženje, dizajneri mogu brzo da ponavljaju i razvijaju detalje pomoću alata za kreativnost.

SketchUp Pro 2022 novine

Osnovne novine u verziji 2022 su:

SketchUp

 • Windows Common Installer - Novo iskustvo instaliranja sa više opcija, uključujući i Studio funkcije.
 • Uvoznik Revit datoteka - Studio pretplatnici sada mogu lako uvoziti Revit datoteke u svoje SketchUp modele.
 • Alatka Flip - Nova Flip alatka čini jednostavnijim invertovanje selekcija i stvaranje simetrije, zamenjujući Flip Along komande u SketchUp-u.
 • Efikasnost čuvanja velikih modela - Veliki modeli se sada mogu efikasnije čuvati uz pomoć tehnologije višeprocesorske obrade.
 • Overlays - Developeri sada mogu kreirati ekstenzije koje mogu trajati dok koristite druge SketchUp alatke i funkcije. To zovemo Overlay. Nova Overlays tabla vam može pomoći u upravljanju ekstenzijama koje su dizajnirane sa ovom mogućnošću.

LayOut

 • DWG Reference - Sada možete upravljati umetnutim .dwg datotekama kao referencama, baš kao i sa SketchUp datotekama.
 • Prilagođeni početni ugao rotacije - Definišite prilagođeni početni ugao za rotiranje izabranih entiteta.
 • Poboljšanja vidljivosti oznaka - Dodali smo mogućnost diskretnog premošćavanja stilova preko više prikaza, odvajajući stilove linije od drugih stilova.
 • Autotekst po stranici - Sekvencirani autotekstovi sada mogu biti po stranici ili po dokumentu.
 • Poboljšanja prikaza - Poboljšali smo predvidljivost kamere za prikaze postavljajući alatku Pan kao podrazumevanu alatku pri aktiviranju opcije Uređivanje 3D prikaza i fino podešavanje opcije "Očuvaj razmeru pri promeni veličine".

Pretraživanje u SketchUp-u

Najpre uvedena u SketchUp for Web verziji, u SketchUp Pro je dodata funkcija koja omogućava da brzo pronađete i aktivirate osnovne komande i instalirana proširenja. Umesto da trošite dragoceno vreme pokušavajući da pronađete ili zapamtite alatku u SketchUp-u, možete da unesete njeno ime ili deo koji se odnosi način rada komande, npr. „elevation“, „boolean“ ili „chamfer“ i brže će te je pronaći.

Ako ste novi korisnik SketchUp-a, ovo će vam pomoći da se brže upoznate sa korisničkim interfejsom i alatima, omogućavajući vam da se fokusirate na svoj dizajn umesto da pokušavate da pronađete alatku. Pretražujte po imenu ili potražite šta želite da alatka uradi u SketchUp-u i pojaviće se relevantni rezultati.

sketchup 2022 selection

Za iskusnije korisnike, ovo će pomoći da se smanji količina prostora na ekranu namenjenog trakama sa alatkama. Na primer, umesto da prikažete svih sedam ikona na traci sa alatkama Joint Push/Pull, sada možete da tražite „Joint Push/Pull“ i sve komande povezane sa ekstenzijom se pojavljuju.

Novi i poboljšani alati za modeliranje

U 2022. ubrzavamo, pojednostavljujemo i poboljšavamo tokove rada uvođenjem potpuno novih  značajnih ažuriranja starijih alata i. Možete da pređete na detaljan pregled izmena u našim napomenama o izdanju, ali evo nekih najvažnijih stvari:

Lasso Select

Upoznajte najnovijeg člana tima, alatku Lasso Select. Kao i alatka Select, alatka Lasso Select vam omogućava da nacrtate prilagođene granice izbora bez promene položaja kamere. Takođe možete da kreirate više diskretnih selekcija u jednoj operaciji i tako odaberete entitete mnogo brže pomoću unosa olovkom.

 

Skraćenica za Lasso komandu je Shift+Spacebar.

Stamp alatka

Unapređena verzija modifikatora za alatku Move (uvedeno u 2021.1.2), Stamp vam omogućava da napravite više kopija entiteta, „štancajući“ svaku samo jednim klikom. Ovaj alat je zgodan za prirodno raspoređivanje objekata po datoj oblasti. Na primer, možete brzo postaviti figure ili objekte u pejzažnom dizajnu. Takođe je korisno za pravljenje više kopija duž jedne ose u nepravilnim intervalima, kao što je prikazivanje pešačkih prelaza u modelu urbanog dizajna.

Alatka Tag

Pojednostavite organizaciju modela koristeći Tag-ove, novu alatku koja vam omogućava da kliknete na entitete ili unapred izabrane entitete da biste primenili oznake. Pomoću alatke za oznake možete ubrzati organizaciju modela označavanjem objekata direktno u prozoru za modeliranje, brzo očistiti neželjene oznake i poboljšati tačnost izveštavanja masovnim izmenama označavanja instanci komponenti.

 

Freehand alatka

Jedno od značajnijih ažuriranja je i ažuriranje Freehand alata. Sa glatkijim generisanjem krivih, možete da kreirate prirodnije linije, sa intligentnim praćenjem po kojoj povšini se crta.

Pošto je izlaz Freehand-a glatkiji, alatka stvara više segmenata. Odmah nakon crtanja krive, možete postepeno smanjivati segmentaciju krive. SketchUp vam pomaže pružanjem vizuelne povratne informacije sa svakim inkrementom. Moguće je i zaključati ose da bi odredila ravan crtanja, ali je moguće i crtati preko površina koje pripadaju različitim ravnima.

 

Zaključavanje tangente

Koristeći nove prekidače za zaključivanje tangente u alatu za luk sa 2 i 3 tačke, sada možete brzo da odredite i zaključate tangentu luka sa postojeće ivice ili luka. Ne samo da je tangentni luk predvidljiviji, već vam takođe omogućava da kreirate zakrivljene površine za kraće vreme.

 

Pretraga scene

Tokom izrade vizuelizacija ili tehničke dokumentacije, najčešće se kreira mnogo različitih scena ili pogleda. Ovo dovodi do potrebe da pretražujete dugačke liste scena sa kodiranim imenima. Zamorno je, zar ne? Pomoću alatke Scene Search, novog filtera za pretragu pored kartice Scene, sada možete brzo da pronađete i "skočite" na željenu scenu. Laganica!

 

Više modifikacija modeliranja

U verziji 2021.1 smo se fokusirali na poboljšanje načina na funkcionisanja alata, posebno na naših deset osnovnih alata. E, tu se nismo zaustavili. Postoji nekoliko značajnih promena u ponašanju alata Tape Measure, Classifier, Position Texture itd. Pregledajte sve izmene u ovoj verziji u našim napomenama o izdanju.

LayOut

SU2021 2022Launch Blog 2 Hero LayOut6

LayOut se okreće u centru pažnje 2022. Sa velikim ažuriranjima Auto-Text i Find & Replace komandi, LayOut vam omogućava da radite brže i efikasnije nego ikada ranije.

Auto-Text oznake

Pored postojećih oznaka koje koriste atribute entiteta ili komponenti iz okvira za prikaz SketchUp u LayOut-u, uvodimo nove Auto-Text oznake automatskog teksta koje se mogu izabrati iz menija Auto-Text pri kreiranju oznaka ili šablonskih oznaka.

Sve ove oznake možete koristiti u plakatima ili u providnim vođicama za oznake. To znači da možete da prevučete oznake automatskog teksta iz plakata, pritisnete enter da prevučete vođicu oznake, a zatim se automatski prikazuje vrednost povezana sa tim okvirom za prikaz.

autotext

Ove oznake sadrže < SceneName >, < SceneDescription >, < Scale >, < Ratio > i < Coordinates( ) >  unos parametara.

Uz nove i poboljšane oznake automatskog teksta zasnovane na pogledima, možete koristiti više informacija ugrađenih u SketchUp modele dok sastavljate dokumente, čineći svoje šablone sadžajnijim i efikasnijim. Na primer, možete da izaberete naziv ili opis vaše scene pomoću oznake automatskog teksta da biste automatski popunili naslov crteža. Zatim koristite oznaku da biste prikazali razmeru trenutnog okvira za prikaz. Ako se razmera okvira za prikaz modela promeni, poziv razmere će se automatski ažurirati.

Istražite kako da ih koristite u dokumentaciji našeg centra za pomoć.

Automatski tekst za upravljanje stranicama

Ručno kreiranje i održavanje tabele sadržaja može biti dugotrajno i podložno greškama, ali to ne mora biti sa novim poboljšanjima u upravljanju tabelama.

Oznaka  < PageCount >

Dopunjujući našu postojeću oznaku < PageNumber >, sa < PageCount > oznakom možete prikazati broj stranica u opsegu koji možete sami da definišete. Sa < PageCount >, korisnici mogu odrediti početnu stranicu (gde počinje određeni opseg), stil karaktera i poslednju stranicu opsega. Ova funkcija je zgodna kada razvijate indeks ili sadržaj na početku vašeg LaiOut dokumenta.

pagecount

Oznaka  < PageName()>

Sa oznakom < PageName >, možete koristiti ime stranice koje nije trenutna stranica. Na primer, ako želite da prikažete ime stranice na trećoj poziciji vašeg dokumenta, unećete <pagename(3)>. Još bolje, naziv stranice se dinamički ažurira kada se stranice dodaju, brišu ili ponovo poređaju, štedeći mnogo vremena pri izradi i kompletiranju sadržaja.

Sequence Auto-Text

Dugogodišnji zahtev za funkciju, Sequence Auto-Text je nova oznaka automatskog teksta koja se automatski povećava kada se duplira. Ove oznake se koriste za brzo označavanje crteža i figura, kreiranje numerisanih naslova crteža, legendi i mnogih drugih slučajeva upotrebe koji bi prethodno zahtevali uređivanje teksta između svake kopije — i ručni i naporan proces. Kao i < PageNumber > Auto-Text, možete da duplirate i promenite oznaku sekvence koliko god puta želite.

Ali ima još! Ako izbrišete oznaku sekvence, možete brzo i jednostavno prenumerisati tekstualne okvire za datu oznaku sekvence u celom dokumentu pomoću jedne naredbe – Renumber Sequence.

Da bismo vam pomogli da počnete sa svim novim funkcijama automatskog teksta u LayOut-u, dodajemo dve nove stranice u svaki LayOut naslovni blok.

Find&Replace teksta

Postoji nekoliko načina za brzo kreiranje i kopiranje teksta na više stranica u LayOut dokumentu. Ali menjanje teksta u celom dokumentu je uvek predstavljalo problem. Potrebno je mnogo vremena i pažnje da bi ste pregledali svaku stranicu (i okvir za tekst) dokumenta. Ako ipak preferirate efikasniji pristup svideće vam se Find & Replace komanda u LayOut! Sa Find & Replace, promene teksta u izboru, stranici ili celom dokumentu se dalko brže obavljaju.

findreplace

Kao i u drugim aplikacijama, Find & Replace se može aktivirati prečicom Ctrl/Command + F i iz menija Text u LayOut-u.

Odabir nivoa zumiranja

Eliminišite kašnjenje pri zumiranju pomoću nove komande za izbor nivao zumiranja koja je uvezena iz SketchUp-a. Kada LayOut stranice postanu detaljne i složene, one postaju spore pri navigaciji pomoću funkcija pomeranja i zumiranja. Sada možete da skočite na željeni nivo zumiranja smanjujući kašnjenje pri zumiranju (ili umanjivanje, ako zumirate previše!).

Poboljšanja performansi i kvaliteta

Izvorna podrška za M1 za SketchUp na Mac-u

Sada nudimo univerzalni instaler koji omogućava SketchUp Pro-u da radi „prirodno“ na Mac uređajima bazirani na M1 platformi.

Instalacioni program za 2022. takođe podržava instalaciju i rad SketchUp-a na Mac uređajima koji imaju Intel procesore.

Entities Builder API

Generišite velike količine geometrije još brže koristeći Rubi API sa novim interfejsom Entities Builder API. Korisnici koji generišu velike količine geometrije (sa1000+ entiteta), primetiće ubrzanje. Koliko brže, pitate se?

ubrzanje

Koristeći postojeći .obj importer kod na gornjoj slici, toranj sa 22.000 površi uvozi se za 389 sekundi, ili oko šest i po minuta. Sa novim interfejsom Entities Builder API, isti toranj se uvozi za manje od devet sekundi.

Ostala primetna poboljšanja kvaliteta uključuju Explode Performance, sečenje kamere i ravni preseka.

Samo smo zagrebali površinu, pa ako ste zainteresovani da saznate više o specifičnostima izdanja za 2022. godinu, pogledajte naše kompletne beleške o izdanju. Kao i uvek, hvala što ste izabrali SketchUp, i videćemo se na forumu

 

Trimble SketchUp 2021

Trimble SketchUp 2021 donosi novi pametni način započinjanja projektovanja, koji je u skladu sa klimatskim podacima, bolju organizaciju modela i pametne objekte:

Novi početak rada u SketchUpu - PreDesign

PreDesing je potpuno nobvi alat koji Vam omogućava da napravite studiju uticaja lokalnih klimatskih faktora na Vaš buduči projekat i to pre nego što počnete sa projektovanjem.

03A SU2021 Blog PreDesign Aerial Static

Koristeći klimatske podatke specifične za lokaciju vašeg projekta, PreDesign Vam predočava uticaje i predlaže rešenja. Intuitivni dijagrami putanje sunca mogu da ukažu na to gde će biti potrebno zaštiti objekat od pregrevanja. Pored toga, PreDesign će Vam predložiti vrstu stakla za stolariju, kao i položaj i tip zasenčenja.

04 SU2021 BlogRelease PreDesign TopLightingStrategies1   05 SU2021 Blog PreDesign ShadingOptions1

Bolje upravljanje oznakama (Tagovima)

Kao što ne bi ste pravili zalihe začina bez stavljanja etiketa na tegle, tako ne bi trebali da započnete dizajniranje bez jasne i organizovane strukture modela. Najnovije unapređenje oznaka (Tag-ova) vam pomažu u tome.

httpslumion.comwp contentuploads201908Modern residence.jpg.URL

Pored toga, omogućeno je i filtritanje oznaka, tako da, ako su oznake organizovena u skladu sa konvencijom o imenovanju, možete filtrirati oznake prema prefiksima i tako ih lako odabrati.

 08 SU2021 Blog Tags Filtering

Live komponente

Da li želite modele koji su u isto vreme robustni i fleksibilni da mogu da reaguju na promene u dizajnu? Mi želimo! Zato smo u SketchUpu 2021 uveli nove parametarske objekte koje je lako menjati - zovemo ih Live Components- oživljene komonente.

09 SU2021 Blog LiveComponents Configure

Takve komponente se lako prilagođavaju različitim potrebama, bilo da su u pitanju arhitektosko projektovanje, dizajn enterijera, planiranje prostora ili razrada koncepta.

SketchUp Labs

Live Components su sastavni deo novog programa koji se zove SketchUp Labs, u okviru kojeg nam možete slati ideje i utiske, a mi ćemo ih uvažavati i unositi u spisak mogučnosti. Nadamo se da ćete nam se pridružiti na zvaničnom forumu, u okviru diskusije o pravcima razvoja Live Componentsa.

Kupite SketchUp

SketchUp FREE

Besplatno

Za ličnu upotrebu

Sa besplanom verzijom dobijate:

 • 3D alat u oblaku
 • Modeli dostupni preko interneta
 • 10 GB prostora u oblaku
 •  
 •  

SketchUp Pro

43.500 RSD/godišnje

+PDV

Za profesionalnu upotrebu

Sa Pro verzijom dobijate:

 • Desktop 3D alat
 • 2D dokumentacija
 • Mogučnost korišćenja Reality(XR)Headseta
 • Pristup dodacima za proširenje mogućnosti SketchUp-a Pro

SketchUp Studio

87.500 RSD/godišnje

+PDV

Projektujte bolje objekte

Sa Studio verzijom dobijate:

 • Sve što ima i Pro verzija
 • Analiza energije objekta
 • Analizu svetla i senki
 • Analizu termičkog konfora
 • Analizu CO2