progecad_2024
Featured

progeCAD 2024 Professional

Švajcarski progeSOFT je objavio novu verziju najpoznatije AutoCAD alternative - progeCAD 2024 Professional.

pcad2024

 Kupite progecad 2024      Kontaktirajte nas

Pored velikog broja unapređenja i ispravki postojećih mogućnosti, progeCAD 2024 Professional donosi i niz novina koje olakšavaju svakodnevan rad sa njim.

Neke od najznačajnijih novih mogućnosti su:

Performanse

 • Intellicad 11.1 platforma - iskorišćen je najnoviji izvorni kod IntelliCAD-a sa svim poboljšanjima. Ispravljene su stotine grešaka, dodate nove funkcije i poboljšan je interfejs.
 • Optimizovane performanse tokom selekcije objekata
 • Brža vektorizacija polilinije
 • Fast Zoom - poboljšana reaktivnost i glatkoća zuma.
 • Quick Select je 2x brži u velikim crtežima

Korisnički interfejs

 • ViewCube - ViewCube je zgodan način da kontrolišete i manipulišete uglom gledanja u prostoru modela u progeCAD-u.
 • Umetnite blok u ćelije tabele - dodata je komanda kojom je moguće ubaciti blokove kao sadržaje ćelija kroz prijateljski vizuelni interfejs.
 • Nova funkcija za UCS komandu - sada je moguće odabrati Solide ili Površi da biste definisali novi UCS.
 • Pregled list pri štampi - omogućen je pregled papira i margina u dijalogu za štampanje.
 • Command REGENVISIBLE - regeneriše entitete samo u vidljivoj oblasti.
 • Poboljšana je TOOLPALETTE- prevucite entitet sa crteža i ispustite ga na paletu alata da biste dodali odgovarajuću komandu za kreiranje entiteta u paletu alata.
 • Komanda Font u dijalogu Options - prikazuje formu za odabir fonta za komandnu traku.
 • Vrati zatvorene poruke - iz dijaloga Options se mogu vratiti poruke pomoći i upozorenja koje je korisnik ranije sakrio.
 • Poboljšanja GRIP-ova za isečene blokove
 • CTRL+R funkcija - prebacuje između maksimiziranog okvira za prikaz na kartici Model ili plutajućih prozora u trenutnom rasporedu.
 • 3DWALK - interaktivno menja 3D prikaz na crtežu kako bi stvorio privid hodanja kroz model. Upravljajte podešavanjima pomoću komande 3DWALKFLYSETTINGS.
 • 3DFLY - Interaktivno menja 3D prikaz na crtežu kako bi stvorio privid leta kroz model. Upravljajte podešavanjima pomoću komande 3DWALKFLYSETTINGS.
 • 3DPOSITIONER - Prikazuje vizuelnu pomoć, ili gizmo, koji se koristi za pomeranje i rotiranje entiteta u trodimenzionalnom prostoru.

Više o progeCAD-u 2024 Professional pročitaje na progeCAD Srbija sajtu.