Thea Render

studio_top_1.jpg

Thea Render poseduje hibridan rendering motor, projektovan da procesira i kreira fotorealistične slike kako pomoću "biased" algoritma, tako i pomoću "unbiased" algoritma. 

Thea Render je samostalan program, a sadrži modul Thea Studio koji omogućava uvoz geometrije iz Rhinoceros 3D-a, 3D Studio MAX-a, Cinema 4D, SketchUp-a, Blender-a, Softimage-a, ARCHline.XP-a...

Za razliku od sličnih programa, Thea Render je dostupan u Windows (32&64bit), Mac OS (32bit) i Linux (32&64bit) varijanti. U okviru sistema za render nalazi se Interaktivni Render modul, koji omogućava da se, pri "biased" i "unbiased" pristupu, render scena radi u realnom vremenu.