Promotivna akcija - progeCAD 2021 Professional

Promotivna akcija - progeCAD 2021 Professional

Približavamo se izlasku nove verzije progeCAD-a 2021 Professional i tradicionalno imamo promotivnu akciju tokom koje svaki kupac progeCAD-a 2020 Professional dobija besplatnu nadogradnju na progeCAD 2021 Professional!

Promotivni period počinje 1.avgusta 2020. godine i traje do izlaska progeCADa 2021 Professional.

Besplatnu nadogradnju možete dobiti i ukoliko posedujete AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD ili GstarCAD i pređete na progeCAD 2020 Professional po ceni od 25.000 RSD + PDV!

Kupite progeCAD 2020 Professional>>

Novi progeCAD 2021 Professional donosi sledeće novine i unapređenja:

 1. Nova početna strana sa brzim pristupom projektima na kojim trenutno radite;
 2. PDF2CAD 2.0 - nova verzija alata za konverziju iz formata PDF u DWG;
 3. Izvoz u PDF sa ažuriranjem postojećeg PDF dokumenta - od sada je moguće dodavati crteže u postojeći PDF;
 4. Pomena selekcije - moguće je "prošetati" kroz objekte koji se preklapaju i lako odabrati onaj koji želite;
 5. Uvoz SolidWorks formata - od sada je moguće u progeCAD uvesti modele u .sldprt i .sldasm formatu;
 6. QRCODE - moguće je kreirati QR kodove  iz bilo kog teksta, linka i slično;
 7. Novi parametarski 2D objekti - dodata je i baza sa standarnim drvenim i čeličnim profilima;
 8. Dodata je AUTOPUBLISH komanda, koja omogućava kreiranje .dwf i .pdf formata od aktivnih crteža i snima ih na definisano mesto;
 9. Ubrzan je pregled pre štampe;
 10. Dodati su novi tipovi Ribbon Workspaces - 1. Beginners i 2D Drawing & Annotate;
 11. Novi POLYGON gripovi;
 12. Nove POLYGON osobine;
 13. Unapređen MTEXT;
 14. Unapređena je ARRAY komanda - novi nizovi su dinamički i moguće je preko Properties palete menjati broj kolona/redova i njihova rastojanja;
 15. Unapređena je AREA komanda;
 16. Dodata je nova ATTOUT-ATTIN komadan za uvoz i izvoz atributa iz/u spoljašnju referencu;
 17. Novi EXPRESS TOOLS alati:
  1. SLOPETEXT - kreira tekst sa nagibom  objekta u %;
  2. COORDSLABEL - kreira text sa koordinatama odabrane tačke;
  3. DIMPOLYALIGN - kotira sve delove polilinje;
  4. MERGEHATCH - objedinjuje odabrane šrafure;
 18. Unapređene su grafičke performanse;
 19. Nova komanda MEASUREGEOM meri dužine, prečnike i uglove između odabranih objekata;
 20. itd.